Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Studentdatorer

På Malmö högskola finns det många datorer som du som student kan använda.  

Du loggar in med din datoridentitet och får därmed åtkomst till din hemkatalog där du kan spara dina dokument samt webshare.

Det finns även datorer med stödprogram (för dig med läs- och skrivsvårigheter)

Var finns datorerna?

Du hittar datorer både i datorsalar, öppna ytor och i biblioteket. Under varje rubrik hittar du även vilka program som är installerade på datorerna.

Vilken programvara som finns på datorerna hittar du här:

Lista över program


Datorsalar

Campus universitetsholmen

På universitetsholmen finns tre byggnader med datorsalar med gångavstånd till varandra, Orkanen, Niagara och Gäddan 8.

Alla datorsalar är utrustade med 21 datorer. Nedanstående salar är tillgängliga för alla studenter när salen inte är bokad. Är alla salar bokade kan du istället använda en dator placerad i de öppna ytorna.

orkanenOrkanen

PC-salar: OR:C528OR:C402OR:D326

Mac-sal: OR:E222

 

NiagaraNiagara

PC-salar: NI:A0307, NI:A0308, NI:A0407, NI:A0408

 

 

 

gaddanGäddan 8

PC-salar med dubbla skärmar: GA8:405, GA8:407, GA8:408

PC-sal: GA8:423 

 

Campus UMAS

Campus UMAS består av Hälsa och Samhälle samt Odontologiska fakulteten och är beläget vid sjukhusområdet.

HS-byggnad-webbHälsa och Samhälle

PC-salar: AS:E402AS:U202AS:U211

 

 

 

Odontologiska_fakultetenKlerken

PC-sal: KL:6411

 

 

 

 

 


Öppna ytor

Det finns datorer utplacerade i husen som inte går att boka. Dessa står inte i några salar utan hittas i korridorer och atrium.

Campus universitetsholmen

På universitetsholmen finns tre byggnader med datorsalar med gångavstånd till varandra, Orkanen, Niagara och Gäddan 8.

orkanenOrkanen

våning 3 i korridor A och E
våning 4 i korridor B, D och E

 


NiagaraNiagara

våning 6 vid A-hissen och C-hissen
våning 5 vid A-hissen 

gaddanGäddan

våning 4 utanför datorsalarna
På våning 5 utanför föreläsningssalarna

 

 

Campus UMAS

Campus UMAS består av Hälsa och Samhälle samt Odontologiska fakulteten och är beläget vid sjukhusområdet.

HS-byggnadHälsa och Samhälle

våning E i U-huset
våning 4 i bibliotekets korridor på 4:e våning
våning 5 i U-huset 

 

 


Bibliotek

På Malmö högskolas bibliotek finns det datorer med olika innehåll. 

Redigeringsdatorer

Datorer avsedda för Malmö högskolas studenter där man bl.a. kan arbeta med videoredigering 

Biblioteksdatorer

Dessa datorer är öppna för alla besökare av biblioteket.
Saknar du som besökare, inloggning till datorerna, vänligen kontakta Helpdesken.

Campus universitetsholmen

orkanenOrkanen biblioteket

våning 5

Här hittar du: Redigeringsdatorer, Biblioteksdatorer i grupprum och i öppna ytor

 

Campus UMAS

HS-byggnadBiblioteket Hälsa och samhälle

våning 3 och 4

Här hittar du: Biblioteksdatorer i öppna ytor

 

 

Odontologiska_fakultetenOdontologiska biblioteket

våning 2

Här hittar du: Biblioteksdatorer i öppna ytor

 

Senast uppdaterad av Karin Björkenrud