Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Fakulteten för hälsa och samhälle

hs-startbild_webb2

Fakulteten har ungefär 4 600 studenter och 260 medarbetare på tre platser i Malmö: sjukhusområdet, Medeonområdet och Universitetsholmen.

Utbildning

Fakulteten har program och kurser inom bland annat omvårdnad, biomedicin, kriminologi, sexologi, handikapp- och rehabiliteringsvetenskap, socialpsykiatri och socialt arbete. De flesta utbildningar leder till en yrkesexamen men det går också att läsa vidare på avancerad nivå inom flertalet ämnen.  

Genom våra uppdragsutbildningar erbjuder vi skräddarsydd kompetensutveckling för personal inom offentliga, privata och ideella verksamheter.

Forskning

Vid fakulteten bedrivs såväl medicinsk som samhällsvetenskaplig forskning och ett antal stora forskargrupper finns inom biomedicinsk vetenskap, sexologi, kriminologi och social utsatthet. Forskningen är mångfacetterade och har en nära koppling till samhälle och näringsliv. 

Nyheter

Kalender

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank