Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Studentcentrerat lärande

Tisdagen den 25 april kl. 13. 00 - 16.00 står AKL värd för en deltagardriven eftermiddag kring studentcenterat lärande. Tanken är att studenter och lärare under ett par timmar arbetar tillsammans för att skapa möjligheter för utmanande och stimulerande lärandemiljöer.

Har du idéer, frågor eller exempel kring studentaktiva läranderesurser? Markera datumet och anmäl dig senast den 20 april.

Anmälan