Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ladok-sidor för medarbetare

Nu har nya Ladok öppnat!

Du loggar in med ditt vanliga DatorID via länken www.start.ladok.se . Du får din behörighet aktiverad när du genomgått utbildning och skickat in en ansvarsförbindelse som du hittar under Blanketter.

Utbildning i nya Ladok för lärare finns i form av kortare e-learningkurser och tester i Its Learning.

Ytterligare information om utbildning i nya Ladok kommer inom kort.

Lärare som har frågor kring funktionaliteten för attestering och resultatrapportering, vänd dig i första hand till din studieadministratör. 

Har du problem med inloggning och behörighet, kontakta Ladok@mah.se .

Medarbetare vid Malmö högskola

Har du frågor eller problem rörande Ladok, är du välkommen att skicka dem till ladok@mah.se. Var så specifik och tydlig som möjligt i din förfrågan. Uppge alltid programkod/kurskod samt studentens namn och personnummer.

Student / tidigare student

För frågor om dina studier, registreringar, resultat och intyg ska du vända dig till utbildningens studieadministratör. Reslutatintyg ("Ladok-utdrag") och registreringsintyg kan du hämta själv på Ladok Student.

Extern förfrågan

Begäran om offentliga uppgifter. Var vänlig skicka förfrågan till ladok@mah.se.
Observera att svar endast kan ges i pappersform, ej digitalt. Med hänvisning till marknadsföringslagen (SFS 2008:486,19§) lämnas ej e-postadresser ut för marknadsföringssyfte.