Att skriva examensarbete eller kandidatuppsats är en stor utmaning. På denna sida ger Studenthälsan, Skrivverkstaden och Biblioteket råd kring hur du kan hantera stressen, planering och rutiner, hur du använder olika sökstrategier i din informationssökning samt vilket stöd som finns att få under skrivprocessen.