Just nu är det stor risk för förseningar när det gäller våra tryckta tidskrifter och en del av titlarna kommer att ges ut endast digitalt.

Titlar som ges ut digitalt just nu

Mejla enskildatidskrifter@mau.se för att få inloggning till följande fyra tidskrifter:

 • Aktuella byggen
 • Nordisk energi
 • Nordisk infrastruktur
 • Fotografisk tidskrift (Nummer 2 och 3 ges endast ut digitalt)

Titlar du kommer åt direkt:

Pausade tidskrifter, kommer att levereras i efterhand

 • Camino
 • Down to Earth
 • Socialpedagogen
 • International Journal of Sport Psychology
 • Le français dans le monde
 • Town and Country Planning - går att nå i pdf-version, logga in med: enskildatidskrifter@mau.se / Townandcountry1

Pausade till vidare

 • Politico