Biblioteket har köpt in flera nya databaser. Sedan årsskiftet finns dessa nyheter i utbudet:

 • Oxford Research Encyclopedia (ORE) of International Studies. Just nu finns drygt 500 artiklar utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv inom ämnen som politisk ekonomi, teoribildning, etik, pedagogik, säkerhetsfrågor med mera. Innehållet uppdateras och utökas kontinuerligt.
 • Oxford Handbooks Online. Ett urval handböcker i elektronisk format, däribland kursböcker som
  The Oxford handbook of corporate social responsibility
  The Oxford handbook of the welfare state
  The Oxford handbook of oral history
 • JUNO Total
  Utökat innehåll av utgivning från Norstedts Juridik, t ex lagkommentarer från Norstedts till exempel Lexino, Karnov. Tidskrifter och cirka 200 e-böcker. Domar från de lägre instanserna finns dock fortfarande inte med.

Två databaser är också uppsagda på grund av låg användning:

 • Global Grant
 • Encyclopedia of Applied Linguistics