Många studenter uppger att de har problem med databasen Juno. Här är ett par tips på hur du kan lösa problemen!

Eventuellt kan problemet lösas om du rensar cacheminnet i din webbläsare. Är du osäker på hur du rensar cacheminnet finns instruktioner här https://rensacache.nu/

Tänk också på att kontrollera att innehållet du söker verkligen finns med i bibliotekets utbud. Det som listas nedan är det som ingår i bibliotekets avtal:

 • Karnov & Lexino lagkommentarer
 • Avgörande från högre instanser
 • Nyheter
 • Valda delar av e-böcker och Norstedts lagkommentarer (se lista nedan)
 • SFS Bevakningstjänst
 • EU intiativ
 • Valda tidskrifter
 • Avtalsguiden
 • Skatteverkets vägledning

Tidskrifter:

 • SvJT - Svensk Juristtidning
 • Ny Juridik
 • Juridiks Publikation
 • Skattenytt
 • UrT – Upphandlingsrättslig Tidskrift

Norstedts lagkommentarer inom:

 • Familjerätt
  • Föräldrabalken
  • Äktenskapslagen
  • Ärvdabalken I
  • Ärvdabalken II
 • Offentlig rätt, statsrätt och statsvetenskap
  • Grundlagarna, RF, SO, RO
  • Offentlighets- och Sekretesslagen 
  • Ordningslagen
  • Personuppgiftslagen
  • Polislagen 
  • Trafikkommentarer
  • Utlänningslagen
  • Vapenlagen
 • Processrätt
  • Rättegångsbalken 
 • Socialrätt
  • Alkohollagen                            
  • Nya Sociallagarna
 • Straffrätt
  • Brottsbalken 
  • Förundersökningskungörelsen
  • Lagen om kontaktförbud och lagen om europeisk skyddsorder
  • Överlämnande enligt en europeisk eller nordisk arresteringsorder
 • Övrigt
  • Zeteo Nyheter - nyhetstjänst