Under namnet "Mau Reads" finns flera olika sätt att samlas och diskutera böcker. Universitetet anordnar bokcirklar och författarsamtal som du som student kan anmäla dig till. Du kan också starta din egen bokcirkel genom att låna en av biblioteket bokcirkelkassar.

Bokcirklar för studenter

På Malmö universitet ordnas varje termin bokcirklar och författarsamtal där du som student är välkommen att delta. Bokcirklarna hålls både på svenska och engelska. Varje cirkel avslutas med ett författarsamtal som är öppet för alla att besöka. Dessa presenteras i universitetets kalender och här på sidan så håll utkik!

Bokcirkel för professionsstudenter

Under våren 2023 deltog ett 30-tal studenter som studerar till polis, samhällslärare, socionom och studie- och yrkesvägledare i en unik bokcirkel där de tillsammans läste och diskuterade Nicolas Lunabbas bok "Blir du ledsen om jag dör". Detta är yrkesgrupper som kommer att arbeta tillsammans och yrkesroller som benämns i boken, och därför är det ingen slump att det är just dessa utbildningsprogram som är utvalda.

Våren 2024 upprepas bokcirkeln med nya studenter från de utbildningar som deltog 2023 men denna gång välkomnar vi också idrottsvetar- och sjuksköterskestudenter.

Studenterna är indelade i blandade grupper för att träffas och diskutera på tvärs och på så sätt också ges verktyg att skapa möten över ämnes- och professionsgränser. Genom bokcirkeln skapas sammanhang för att få en fördjupad förståelse för svåra situationer, den egna professionen och det empatiska utforskande som kan uppstå när man läser skönlitteratur. Lärare från samtliga utbildningsprogram har bidragit med relevanta frågeställningar och perspektiv.

Bokcirkeln är frivillig och hålls utanför ordinarie lektionstid och leds av bibliotekarier från universitetsbiblioteket. Den avslutas med ett författarbesök och samtal med Nikolas Lunabba.

Författarsamtalet och bokcirkeln arrangeras av Kultursamverkan vid Malmö universitet och universitetsbiblioteket, och är ett led i att utforska hur konst och vetenskap kan mötas på nya platser och i nya konstellationer för att stärka konstens och kulturens roll vid lärosätet.

Låna en bokcirkelkasse

Om du vill starta en egen bokcirkel med några vänner har biblioteket färdiga bokcirkelkassar att låna. Varje kasse innehåller 6 exemplar av en bok. Dessutom finns där förslag på hur ni kan lägga upp era träffar samt författarporträtt och diskussionsfrågor kring den valda boken. 

Just nu finns dessa böcker att välja mellan:

  • Åsa Ericsdotter: ”Epidemin”
  • Maja Lunde: "Blå"
  • Maja Lunde: "The end of the ocean"
  • Jacqueline Woodson: ”Red at the Bone”
  • Ann Helen Laestadius: "Stolen"
  • Nikolas Lunabba: "Blir du ledsen om jag dör"
  • Patrik Lundberg: "Fjärilsvägen"
  • Patrik Lundberg: "Fjärilsvägen" i lättläst version

Samtliga böcker går också att hitta som e-böcker i folkbibliotekens app Biblio samt finns som talbok i Legimus för dig som har läshinder.

Lånetiden för bokcirkelkassarna är 6 veckor och du lånar hela kassen oberoende av hur många exemplar ni behöver i gruppen. Kassen måste också återlämnas komplett, det vill säga alla exemplar lämnas tillbaka samtidigt.