I bibliotekets serie Forskning på tapeten hålls under hösten tre tillfällen med tema klimatforskning. Först ut är Patrik Baard den 28 oktober klockan 11-12 via zoom.

Vad fick dig att forska just om klimat/miljöperspektivet?

I klimatförändringar och det omfattande artutdöendet konfronteras vi med flera filosofiska frågor, bortsett från att det även är två områden där våra beslut kan få omfattande konsekvenser.

Vad fick dig att forska just om klimat/miljöperspektivet?

I klimatförändringar och det omfattande artutdöendet konfronteras vi med flera filosofiska frågor, bortsett från att det även är två områden där våra beslut kan få omfattande konsekvenser.

De filosofiska frågorna rör delvis kunskap, som hur vi kan handla under osäkerhet, men även normativa.

Det vill säga, frågorna som väcks rör saker som rättvisa och värden. Hur ska en eventuell rätt att få släppa ut växthusgaser fördelas globalt när vi vet att det bara är en begränsad mängd som bör släppas ut för att undvika farliga klimatförändringar? Hur bör framtida generationer inkluderas i sådana beslut? Vilka värden har andra arter? Vilka skäl motiverar starkare miljöskydd?

Artikeln som jag kommer presentera kombinerar både mitt intresse för klimaträttvisa, och miljöetik. Närmare bestämt så tittar artikeln på olika alternativ och utvärderar huruvida dessa är konsekventa med principer för klimaträttvisa, och miljöetiska principer. Intressant nog så är dessa inte alltid överens.

Mitt forskningsintresse av dessa två utmaningar motiveras delvis av dess samhälleliga, ekonomiska, och miljömässiga omfattning, men också hur de väcker intressanta och stimulerande filosofiska utmaningar. 

I Forskning på tapeten berättar Patrik om sin text:

"Conflicting advice: Resolving conflicting moral recommendations in climate and environmental ethics" i Walsh, Z.,and Henning, B. (eds.) Climate Change Ethics and the Non-human World.

Ett urval av de texter som inspirerat till Patriks text