Bibliometri innebär kvantitativa studier av vetenskapliga publikationer, exempelvis vad gäller produktion och produktivitet, genomslag, samarbetsmönster och ämnesstrukturer. Biblioteket erbjuder dig som arbetar på Malmö universitet tjänster inom bibliometri, för att öka kunskapen om värdering och redovisning av din och institutionens vetenskapliga produktion.

Exempel på tjänster:

  • ta fram underlag och göra utredningar till stöd för diskussioner eller beslut
  • delta på möten och seminarier för att diskutera bibliometriska frågor
  • ta fram skräddarsytt informationsmaterial och information om bibliometri inom ditt ämnesfält