Öppen tillgång är på väg att bli normen när man vill sprida vetenskaplig information på nätet. Resultaten av offentligt finansierad forskning ska också vara tillgängliga för alla. Detta krav ställs både på nationell och på europeisk nivå av forskare, universitet, forskningsfinansiärer och myndigheter.

Stöd för publiceringsavgifter

Under 2019 finns möjlighet för Malmö universitets forskare att söka finansiellt stöd vid publicering i tidskrifter med öppen tillgång. Fonden du kan söka pengar ur består under denna period av 400 000 kronor. Dessa kommer att fördelas enligt principen först-till-kvarn. Ett antal kriterier måste uppfyllas för att ansökan ska kunna beviljas (se nedan).

I Malmö universitets open access-policy står att universitetets ”personal och doktorander bör publicera sina forskningsresultat i tidskrifter som tillämpar open access när sådan lämplig tidskrift finns”. Idag ger ett stort antal open access-förlag författare möjlighet att göra sina artiklar fritt tillgängliga för alla genom att betala en avgift (författaravgift eller APC, article processing charge).

Ansökningsformulär

Följande kriterier måste uppfyllas för att ansökan ska kunna beviljas

 • Artikeln måste ha korresponderande författare med tillhörighet Malmö universitet. Tillhörighet skall tydligt framgå av artikeln
 • Stöd ges till publicering i rena open access-tidskrifter. Tidskriften ska uppnå rimliga kvalitetskrav genom att uppfylla OASPAs kvalitetskrav 
  Biblioteket förbehåller sig rätten att bevilja eller ge avslag utifrån en kvalitetsbedömning av tidskriften/värdpublikationen utifrån riktlinjer såsom OASPAs kvalitetskrav, DOAJs kvalitetskravden norska listan eller den danska listan
 • Prenumerationsbaserade tidskrifter som mot en avgift kan göra en enskild artikel öppet tillgänglig, så kallade hybridtidskrifter, stöds inte
 • Om den sökande författarens externa finansiär erbjuder möjlighet att finansiera publiceringsavgiften, beviljas inte medel ur Malmö universitets författarfond. I dessa fall hänvisas författaren att söka medel från finansiären. I ansökningsformuläret för Malmö universitets författarfond ombeds författaren försäkra att denne inte har finansiering för publicering från annat håll
 • Även kapitel i öppet tillgängliga antologier kan ges stöd om förlagets utgivning bedöms hålla god kvalitet

Ytterligare information:

 • Högsta beviljade summa för publiceringsavgift är 30 000 SEK per publikation
 • När fonden är slut för året upphör stödet tills nya medel finns
 • Artikeln skall registreras i MUEP vid publiceringstidpunkten
 • Besked ges till sökanden inom två veckor från ansökan inkommit
 • Avslag kan inte överklagas
 • Inget stöd ges för extra avgifter i form av exempelvis färgtryck och extra bilder

Har du möjlighet att ange faktureringsadress när du skickar in artikeln, ange då:

Malmö universitet
Box 50500
202 50 Malmö, SWEDEN

Fakturareferens: 12jewi

Får du fakturan via epost, vidarebefordra då till jenny.widmark@mah.se

Observera att VAT-nummer måste anges för att rätt momssats ska påföras fakturan.
VAT-nummer: SE-202100492001

Förbetalda och rabatterade publiceringsavgifter

Malmö universitet har flera avtal med förlag där publiceringsavgiften för att göra artiklar öppet tillgängliga är förbetald eller rabatterad.

Tänk på att:

 • corresponding author, huvudansvarig författare, ska vara affilierad till Malmö universitet.
 • som huvudansvarig författare använder du din Malmö universitets e-postadress i kontakten med förlaget och anger din affiliering till (institution vid) Malmö universitet.
 • för vissa avtal måste du själv begära att Malmö universitets rabatt tillämpas. 

Förbetalda publiceringsavgifter

Cambridge University Press

Förbetalda APC:er i förlagets hybrid- och open access-tidskrifter.

Förbetalda APC:er under 2019 i Mark Allens tidskrifter som stödjer open access. 

Så här gör du

Du använder en kod, token, för att betala för publiceringsavgiften. Koden får du av oss på biblioteket.

Förbetalda APC:er i förlagets hybridtidskrifter. Förlagets tidskrifter från lärda sällskap ingår inte i avtalet.

Förbetalda APC:er i förlagets hybridtidskrifter.

Så här gör du

Instruktion från förlaget Read & publish scheme

 • Double-check that you are listed as the corresponding author, both in our online submission system and in your manuscript
 • Use your official institutional email address to submit your manuscript (this helps us to identify you)
  State your institute affiliation and email address in your manuscript and make sure this remains the same, even after submission
 • Do not sign the standard licence to publish; upon acceptance of your manuscript, you will be able to choose and sign the CC BY or CC BY-NC open access licence.

 

Springer Compact

Förbetalda APC:er i Open Choice-tidskrifter, dvs hybridtidskrifter. 

 

 

Förbetalda publiceringsavgifter  Springer Natures open access-tidskrifter:

 • BioMed Central (BMC) (313 tidskrifter)
 • Springer Open Journals (216 tidskrifter)
 • NatureResearch (46 tidskrifter, inklusive Nature Communications och Scientific Reports)
 • Palgrave Macmillan (1 tidskrift)

På förlagets webbsidan under rubriken Publishing in a fully OA journal finns information om vilka tidskrifter som ingår i avtalet. Som corresponding author får du i samband med publiceringsprocessen en länk till Springer Natures "Eligibility Checker" där du bekräftar din affiliering till Malmö universitet.

 

 

Taylor & Francis

Förbetalda APC:er i nästan alla av förlagets hybridtidskrifter.  

Kriterium är en plattform för granskning, publicering och spridning av vetenskapliga böcker.

"En författare till en vetenskaplig bok kan via en utgivare – antingen en skriftserie eller ett förlag – anmäla intresse för att få sitt verk granskat och publicerat i Kriterium. Eftersom Kriterium inte är ett förlag i egen rätt krävs att manuskriptet också har en sådan annan utgivare. Boken ges sedan formellt ut både i serien/på förlaget och i Kriterium." (Information från kriterium.se)

Kontakta publiceringsservice@mau.se för att ansöka om att få publiceringsavgiften betald av universitetet.

Läs mer på Kriteriums webbplats

Rabatterade publiceringsavgifter

Malmö universitet prenumerar på All ACS publications vilket kan ge rabatter på APC:er form av ett reducerat fast pris. Det krävs individuell registrering för att få information om rabatter. Ytterligare rabatter ges för ACS Members.

10% rabatt på publiceringsavgiften i De Gruyters hybrid och open access-tidskrifter samt böcker.

Så här gör du

Instruktion från förlaget

 • On acceptance of an article, the author should email the editor or oafunding@degruyter.com and request that their article, book or chapter, be published open access (if not an OA journal), at 10% discount, invoice to the author.
 • Once De Gruyter receive the request, the author eligibility is checked and we send an OA contribution form for the author to sign. With that, the publishing process begins and we will inform the author when their article is available in OA.