Biblioteket erbjuder stöd för doktorander i avhandlingsarbetet, både medan arbetet pågår och när avhandlingen ska publiceras. Vi hjälper dig bland annat med registrering av publikationer i universitetets öppna arkiv MUEP, Malmö University Electronic Publishing. Du kan även vända dig till oss med frågor om open access, upphovsrätt, bibliometri samt inför tryckning av doktorsavhandling.

Under arbetets gång

Avhandlingar på Malmö universitet är alla skrivna i samma mall för att hålla ett enhetligt utseende. Mallen finns för Word och InDesign. 

Läs mer och ladda ner avhandlingsmall

Biblioteket erbjuder support och hjälp både med att komma igång med att använda mallen men också om du stöter på problem. Kontakta Jacob AnderssonMaria Brandström eller Per Egevad vid frågor om avhandlingsmallen.

 

Ett bra sätt att hålla ordning på sina referenser under avhandlingsarbetet är att använda någon form av referenshanteringsprogram. Mer information om referenshanteringsprogram hittar du i vår guide.

När avhandlingen är klar

ISBN är det unika nummer som varje bok får inför publicering. Tilldelning av ISBN till din avhandling kan du få hjälp med av Jenny Widmark på biblioteket. I vissa fall finns samma funktion även ute på din fakultet.

Alla avhandlingar på universitetet publiceras i någon av universitetets publikationsserier. Du ska därför ha ett löpnummer i aktuell serie samt, i förekommande fall (alla serier har inte ISSN), också ha ett ISSN för serien. Dessa två får du via den som är ansvarig för serien på din fakultet.

Inför offertförfrågan och publicering av din avhandling börjar du med att registrera uppgifterna om din avhandling i MUEP. Du laddar vid detta tillfälle inte upp något fulltextdokument utan fulltexten läggs in i efterhand när texten är helt klar och omslaget färdigt. När du registrerat dina uppgifter och uppgifterna validerats kommer ett handle-nummer att skickas till din e-post, detta ska anges i offertförfrågan till Holmbergs.

I likhet med ISBN är handle-numret en unik siffersträng för din avhandling. Handle-nummer får du automatiskt efter inmatning i MUEP. Handle-nummer skall uppges i offertförfrågan till Holmbergs.

Holmbergs är universitetets upphandlade tryckeri och sköter tryckning, e-boksproduktion och distribution av avhandlingar. Läs mer i universitetets avtal med Holmbergs. Inför publicering kontaktar du institutionen eller redaktionsrådet på ditt område för att få ett godkännande om att gå vidare med offertförfrågan.

Så här går det till:

 • Holmbergs behöver ditt färdiga manus minst tre veckor före spikningsdatum
 • Offertförfrågan görs via ett webbformulär. I samband med offerten ska du bland annat uppge handle-nummer och ISBN till din avhandling. Se ovanstående rubriker för information om hur du ska gå tillväga.
 • Holmbergs återkommer sedan till dig med en skriftlig offert och en tidplan. Du tackar ja genom att skicka ett mejl till malmo.hogskola@holmbergs.com.
 • Du har kontinuerlig kontakt med Holmbergs  till dess att avhandlingens utformning är färdig.
 • Under produktionens gång kan det upptäckas att Holmbergs måste bistå med fler tilläggstjänster än först beräknat. Det är viktigt att du tar ansvar för att kostnaden för sådana tjänster godkänns av din fakultet.
 • När din avhandling är redo för produktion och/eller distribution kommer du att få ett godkännandeavtal för underskrift från Holmbergs. När detta är klart trycks och distribueras avhandlingen av Holmbergs, samt görs tillgänglig i MUEP.

Du behöver tänka över om du vill ha din avhandling till försäljning. Det finns då två varianter:

1. Kostnadsfritt görs din avhandling beställningsbar via en widget (webbshopsfunktion) i MUEP, se exempel på publikation med widget i MUEP, samt via universitetets widgetshop för publikationer. Denna widget får du också tillgång till och kan lägga på vilken hemsida du vill, utom universitetets eftersom javascript där är avstängd. För universitetets webb kan du istället använda en länk.

2. För en kostnad av 300:- (detta faktureras dig) läggs avhandlingen också in i bokhandelns databas över beställningsbara titlar och din avhandling kan då köpas via ex Bokus, Adlibris samt vanliga fysiska boklådor.

För försäljningen sluter du ett avtal med universitetet som sedan uppdrar åt upphandlad leverantör (Holmbergs) att ombesörja detta.

 • Innan du registrerar uppgifterna om din doktorsavhandling behöver du ha skaffat ett ISBN.
 • När du gjort detta gå in på https://muep.mau.se
 • Logga in, länken Login finns högst upp till höger, men också i högermenyn under rubriken My account.
 • Klicka på Start a new submission.
 • Det första steget är att välja vilken samling ditt arbete tillhör (benämns Collection i databasen). Leta upp rätt publikationstyp i den alfabetiska listan, samt det område publiceringen tillhör. Klicka på Next.  
 • Nästa steg är att godkänna avtalet, det betyder att du godkänner att ditt arbete blir tillgängligt på webben. Rättigheterna till arbetet behåller du självklart och du kan när som helst få arbetet borttaget. Läs gärna igenom avtalet för publicering i MUEP. 
 • På nästa sida fyller du nu i uppgifterna om ditt arbete; författare, titel, serie där avhandlingen kommer att publiceras, nyckelord, sammanfattning etc. Klicka på Next.
 • Eftersom du inte kommer att få fulltexten publicerad förrän senare hoppar du över nästa steg. Gå vidare genom att klicka på Next.
 • I nästa två steg har du möjlighet att ändra om något blivit fel i inläggningen. Om allt stämmer kan du bara gå vidare, klicka på Complete submission. 
 • När registreringen är klar kommer den att gå via ditt område för kontroll, och sen till biblioteket för bibliografisk/datakvalitets-kontroll. Därefter blir registreringen publik och kan sökas upp i databasen. Du får samtidigt ett besked per e-post med handle-nummer och länken till dina registrerade uppgifter.
 • Om ditt arbete syns under rubriken Submissions being reviewed när du är inloggad i MUEP väntar den på att godkännas av MUEP-administratörerna. 
 • Om ditt arbete syns under rubriken Unfinished submissions har du inte gjort klart registreringen (eller så har arbetet skickats tillbaka av administratören, då har du också fått ett e-postmeddelande om det). För att göra klart registreringen, klicka på arbetets titel och klicka igenom de olika stegen.