Disputation

PhD student Anneli Matsson defends her thesis with the title 'Handslaget: Att organisera tystnad - En fallstudie om pragmatisk särbehandling i arbetslivet'.

Register by sending an email to Malin Idvall