Title: Jag vill gärna ha hjälp, men ta inte mina barn – Om föräldraskap bland föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning

The event will be held in Swedish.