Fakta

Kontaktperson:
Jakob Svensson
Finansiärer:
  • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Jakob Svensson
Projektperiod:
15 januari 2018 - 01 mars 2020
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:

Projektbeskrivning

Algoritmer är på dagordningen som flertalet uppmärksammade kontroverser på senaste tiden påvisar. Facebook har till exempel råkat i blåsväder för hur deras algoritm rangordnar nyheter i deras nyhetsflöde. Amazon har anklagats för att vara homofobiskt då deras algoritm sorterade bort böcker med homosexuella teman. Google har anklagats för att vara rasistiskt på grund av deras bild-söknings-algoritm gav olika resultat för tre svarta jämfört med tre vita tonåringar. Forskare har också funnit att genusskillnader överdrivs i sök-algoritmer och att svarta människor inte känns igen av ansiktsigenkännings-algoritmer. Microsoft har kritiserats för deras chattprogram Tay som började använda obscent och rasistiskt språk efter att ha interagerat med Twitter-användare.

Det hävdas således att forskningen inom området för sociala medier och kommunikation har tagit en algoritmisk vändning. Detta är dock en ganska ensidig forskning. Genom att anta ett sociologisk perspektiv och förstå algoritmer som icke-neutrala och som socialt konstruerade, fokuserar projektet på människorna bakom algoritmen. Genom att vara konstruerade av människor kodas algoritmer med mänskliga avsikter som ibland uppfylls och ibland inte. Algoritmer påverkas således av olika regler, ideal, uppfattningar och olika kulturer i vilka dess skapare verkar. En studie om människorna bakom algoritmerna är därför central om vi avser föra en informerad diskussion om makt och skiftande maktrelationer i dagens digitaliserade samhällen. Trots detta har människorna bakom algoritmerna i stort sett ignorerats i empiriska studier. Här kommer projektet att bidra med kunskap.

Projektets frågeställning och studier

Frågeställningen projektet syftar till att besvara är: Vilken logik, eller kombination av logiker, ligger bakom praktikerna att utforma, designa och programmera algoritmer?

Denna fråga kommer att besvaras genom en studie av programmerare och deras avsikter, uppfattningar, regler, ideal, olika kulturer och hur detta spelar in deras arbete med algoritmer. Frågan kommer att behandlas i två olika studier.

  • Den första studien baseras på intervjuer och riktar in sig på mjukvaruingenjörer, programmerare och algoritm-designers på sociala medieorganisationer och i sökmotor-företag, i Sverige liksom utomlands.
  • Den andra studien är etnografisk och kommer att genomföras på en nyhetsredaktion på en av Sveriges ledande morgontidningar. Studien kommer att fokusera på hur programmerare arbetar med tidningens hemsida och placeringen av nyheter på denna.