Forskarskolan för yrkesverksamma inom hälsa, vård och välfärd är ett nära samarbete mellan Malmö universitet och aktörer inom områdena för hälsa, vård och välfärd i Skåne. Syftet är att långsiktigt tillgodose behovet av forskarutbildad personal inom regionens verksamheter.

Forskarskolan är en forskarutbildning upp till licentiatexamen. Studierna bedrivs på halvfart, vilket innebär att doktoranden kan tjänstgöra i sitt vanliga arbete på halvtid. Doktoranden genomgår utbildningen under fyra år inom ramen för sin ordinarie anställning.

Forskningsämnena doktoranderna antas i är:

  • socialt arbete
  • vårdvetenskap
  • hälsa och samhälle

Doktoranden formulerar frågeställningen för sin forskning som tar sin utgångspunkt i verksamheten. Utbildningen följer gällande allmänna studieplaner för dessa forskningsämnen.