Målet för Forskarskola i specialpedagogik för lärarutbildare är att bidra med kunskap om hur alla elever i skolan kan utvecklas utifrån sina behov, med ett särskilt fokus på elever i behov av specialpedagogiska insatser. Forskarskolan har antagit tolv doktorander.

Forskarskolan i specialpedagogik för lärarutbildare

Forskarskolan i specialpedagogik för lärarutbildare (Special Education for Teachers Education, SET) finansieras av Vetenskapsrådet och syftar till att stärka den specialpedagogiska forskningen med anknytning till lärarutbildningar inom specialpedagogik. Forskarskolan är ett samarbete mellan Malmö universitet, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet och Karolinska institutet.

Doktorandernas forskningsprojekt är flervetenskapliga och fokuserar på specialdidaktiska frågeställningar i matematik, skriv- och språklärande, och intellektuella respektive neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Forskarskolan finansieras av Vetenskapsrådet mellan åren 2017 och 2022 (VR UV Dnr 2017-06039). 

På RePESE:s webbplats finns information om doktoranderna, deras projekt och aktiviteter