Kontakt övriga lärosäten

Linköpings universitet
Professor Bengt-Göran Martinsson
Institutionen för kultur och kommunikation
Tel: 013-282336
bengt-goran.martinsson@liu.se

Luleå tekniska universitet
Professor Anna Nordenstam
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Tel: 0920-491316
anna.nordenstam@ltu.se

Södertörns högskola
professor Per Ledin
Institutionen för kultur och lärande
Tel: 08-6084116
per.ledin@sh.se

Umeå universitet 
Professor Anders Öhman
Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Tel: 090-786 65 80
anders.ohman@littvet.umu.se