Världen drabbades hårt av coronakrisen. Pandemin har påverkat såväl den enskildes hälsa och vardagsliv som sjukvård och ekonomi. För att hantera konsekvenserna av pandemin behövs ny kunskap. Detta bidrar Malmö universitet till. Ta del av våra nyhetsartiklar och forskningsprojekt som berör coronapandemin.

Totalt antal träffar: 25