Världen har drabbats hårt av coronakrisen. Pandemin påverkar såväl den enskildes hälsa som vardagsliv och ekonomi. För att hantera konsekvenserna av pandemin behövs ny kunskap. Detta vill Malmö universitet bidra till. Ta del av våra nyhetsartiklar och aktuella forskningsprojekt som berör krisen.

Totalt antal träffar: 41