Biofilms forskningscentrum för biologiska gränsytor är ett forskningscentrum inom materialvetenskap och livsvetenskap, Life science. Forskningens fokus är på biofilmer/bakteriesamhällen och biobarriärer – biologiska ytor såsom hud och slemhinnor.

Vår vision är att forma nya lösningar för förbättrad hälsa genom framstående vetenskap i samarbete med industrin.

Therése Nordström, föreståndare

Vår forskning

Forskarna vid centrumet inkluderar ett brett spektrum av experter från kemi, biokemi, materialvetenskap, cell- och molekulärbiologi, matematik och mikrobiologi. Dessa experter, med överlappande intressen, utvecklar forskningen inom tre kärnområden:

  • biobarriärer och läkemedelsdesign;
  • biofilmer vid gränssnitt;
  • och smarta material vid gränssnitt.

Mer utförliga beskrivningar och nyheter om forskningen finns på vår engelska sida

Forskare, publikationer och projekt

Vi är alltid intresserade av nya samarbeten med den akademiska världen och industrin. Kontakta våra forskare om du har frågor.

Totalt antal träffar: 58
Totalt antal träffar: 26

Fakta och siffror

Fakta och siffror

12 Professorer

50 Doktorander & postdoks

15 Docenter och lektorer

Organisation och samarbetspartners

Rådgivande grupp

  • Cristina Glad, ordförande, vd, C Glad Consulting AB
  • Gunnel Svensäter, professor i oral hälsa, Odontologiska fakulteten, Malmö universitet
  • Martina Kvist Reimer, vice vd, Red Glead Discovery
  • Sven Frökjaer, prodekan, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen
  • Thomas Arnebrant, professor i yt- och kolloidkemi, vicerektor vid Malmö universitet
  • Tomas Lundqvist, senior koordinator, RISE — Research Institutes of Sweden
  • Ulf G Andersson, vd, Medeon Science Park & Incubator

 

Open Lab

Behöver ert företag tillgång till laboratorium och utrustning? På Open Lab kan du hyra labbutrymme, kontorslokaler och instrumentering. Här kan ni också få stöd av vår kvalificerade forskningsingenjör.

Open Lab Skåne är ett samarbete mellan Malmö universitet, Lunds universitet och SmiLe Incubator. Projektet finansieras av European Regional Development Fund och Region Skåne. Dessutom stöds Open Lab Skåne av Medeon och Medicon Village. Besök Open Lab Skåne för mer information

Besök Open Lab Skånes webb för mer information