Malmö universitets forskningscentrum för studier av migration, mångfald och välfärd har en tvärvetenskaplig profil och stark internationell närvaro. Forskarna inom centrumet och dess omfattande nätverk utvecklar, undersöker och utbyter kunskap om internationell migration och etnisk mångfald.

Totalt antal träffar: 13

Vår forskning

MIM grundades i januari 2007 med målet att stärka Malmö universitets migrationsforskningsprofil. MIM skulle också fungera som en plattform för att utöka Malmö universitets internationella nätverk och bygga broar mellan universitetet och icke-akademiska aktörer. Forskningscentrumet består av en kärna av senior- och juniorforskare och ett stort internationellt nätverk av anslutna forskare. MIM är regelbundet värd för framstående professorer i IMER-ämnet från hela världen.

Forskningen på MIM är tvärvetenskaplig och bedrivs i samarbete med internationella partners. Den finansieras antingen nationellt eller av EU och kan klassificeras under följande fyra teman:

  • Mönster av rörlighet och demografi
  • Tidig mottagning och integration
  • Diskurser om och attityder till internationell migration, integration och mångfald
  • Långsiktig integration, medborgarskap och ackulturation
Totalt antal träffar: 26

Affilierade forskare – MIM

Daniela DeBono

- is a Resident Academic at the University of Malta. She was Associate Professor at Malmö University, and Marie Skłodowska-Curie COFAS Fellow at the European University Institute and the Malmö Institute for the Studies of Migration, Welfare and Citizenship. Daniela was awarded her doctorate from the University of Sussex, where she was based at the Sussex Centre for Migration Research. She has conducted long-term ethnographic research on irregularised migration across the Mediterranean and border control in Malta, Lampedusa and Western Sicily. She also led an ethnographic study on deportation from Sweden. In addition, she has also published research on various aspects of Maltese citizenship and children’s rights. Her work has appeared in international peer-reviewed journals. https://www.um.edu.mt/profile/danieladebono

Björn Fryklund

Professor Emeritus, Malmö University. Publikationer

Dr Liliia Korol

– is an Associate Professor of Psychology at the National University of Ostroh Academy in Ukraine. Her main research interests are in the field of inter-ethnic relations and inter-ethnic attitudes, including tolerance, prejudice, and discrimination toward immigrant and ethnic minority groups. She is also interested in the adjustment of immigrant-origin youth in host countries. Dr Korol is the author of more than 30 scientific publications (mostly first- and single-authored research papers), including those published in internationally renowned peer-reviewed journals as well as top-level journals in her field in Ukraine and Russia.

Katarina Mozetič
– is a PhD Research Fellow at the Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo. Her research project explores the occupational aspirations and experiences of highly educated refugees in Oslo, Malmö and Munich. Publications

Floris Peters

– is a postdoctoral researcher in the "Migrant Life Course and Legal Status Transition" (MiLifeStatus) project, funded by the European Research Council (ERC) and led by professor Maarten P. Vink. He holds a PhD from Maastricht University (cum laude) on the relevance of citizenship for the socio-economic integration of immigrants. Furthermore, during 2018-2020, Floris is a Visiting Research Fellow at the Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM). Publications

Mahama Tawat

– is an Associate Researcher at the Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare, Malmö University, Sweden. He holds a PhD in political science from the University of Otago in New Zealand and other postgraduate degrees from Stockholm, Malmö and Dalarna Universities in Sweden. His academic endeavours revolve around comparative migration policy with a focus on the Nordic countries, the European Union-Africa migration dialogue, comparative social policy and public management reforms (good governance). He was an assistant professor in public policy at National Research University, Higher School of Economics. He was a visiting scholar at the Centre for Comparative Immigration Studies of the University of California at San Diego in 2016 and visiting lecturer at the University of Bamberg in 2019. His publications have appeared in such academic outlets as Governance: An International Journal of Policy, Administration and Institutions; East European Politics; International Journal of Cultural Policy and the London School of Economics and Political Science Blogs. https://mahamatawat.weebly.com/

Forskningspublikationer i databasen Diva

The Migration Seminar

Migratonsseminariet är ett tvärvetenskapligt forum för forskare från alla fakulteter vid Malmö universitet med intresse för migration, integration, mångfald och relaterade frågor. Masterstudenter som är intresserade av forskningsområdet är välkomna att delta i migrationsseminariet.

Syftet med seminarieserien är att underlätta utbyte av idéer och kunskap och att stimulera en mångfald av perspektiv, teorier och metoder. Här finns ett brett utbud av forskningsrelaterade aktiviteter, allt från presentationer av paper och projekt till specialinbjudna gäster och paneldebatter. I The Migration Seminar ingår också Willy Brandt-gästprofessorns seminarieserie. Eftersom seminariet har en tydlig internationell profil, både när det gäller närvaro och ämnen, hålls de flesta sessionerna på engelska.

Aktuellt program finns på vår engelskspråkiga sida

Gästprofessur till minne av Willy Brandt

En gästprofessur inom området internationell migration och etniska relationer (IMER) instiftades till minne av Willy Brandt som en donation finansierad av Malmö stad när lärosätet invigdes.

Willy Brandt Series of Working Papers

Internationell migration och etniska relationer

Syftet med professuren är att stärka forskningen vid Malmö universitet inom IMER-området. Eftersom IMER har ett starkt internationellt nätverk försökte Malmö stad stärka kontakterna med internationella experter via gästprofessuren för att försäkra sig om fältets ställning som en integrerad del av forskning och undervisning. En internationell gästprofessur skapar ett ständigt och dynamiskt kunskapsutbyte och förstärker centrumets akademiska styrka. Donationen finansierar också en postdoktor och en doktorandtjänst.

Vem var Willy Brandt?

Willy Brandt var Västtysklands kansler mellan 1969-1974. Han tvingades söka tillflykt i Sverige under andra världskriget och utvecklade starka band med landet. För att betona den vetenskapliga satsningens vikt och status fick Malmö stad familjens tillstånd att namnge en gästprofessur efter honom.

Willy Brandt-professorer 2000-2020

Magdalena Nowicka (våren 2020)

Ellen Percy Kraly (våren och hösten 2019)

Per Mouritsen (hösten 2018)

Maarten Vink (hösten 2017 och våren 2018) 

Ruth Wodak (våren och hösten 2017)

Keith Banting (oktober-december 2016)

Joaquín Arango (augusti-september 2016 )

Giuseppe Sciortino (hösten 2015 och våren 2016)

Garbi Schmidt (2014 och våren 2015)

Miri Song (hösten 2013)

Russell King (2012 och våren 2013)

Ayhan Kaya (hösten 2011)

Raymond Taras  (hösten 2010 och våren 2011)

Daniel Hiebert (hösten 2009 och våren 2010)

Peggy Levitt (våren 2009)

Carlo Ruzza (hösten 2008)

Yasemin Soysal (hösten 2007 och våren 2008)

Cas Mudde (våren 2007)

David Ingleby (våren 2007)

Ewa R. Morawska (hösten 2006)

Nina Glick Schiller (våren 2006)

Sandro Cattacin (hösten 2005)

Nikos Papastergiadis (våren 2005)

Marco Martiniello (hösten 2004) 

Don DeVoretz (våren 2004)

Katherine Fennelly (hösten 2003)

Thomas Faist (våren 2003)

Grete Brochmann (hösten 2002) 

Jock Collins (våren 2002)

Ellie Vasta (hösten 2001)

Thomas Faist (våren 2001)

John Rex (våren 2001)
(1925-2011)

Rainer Bauböck (hösten 2000)  

 

Rådgivande grupp

Kent Andersson (ordförande) ledamot i det internationella nätverket METROPOLIS styrelse, ledamot i den externa rådgivande kommittén för IMISCOE, EU-kommissionens finansierade nätverk av spetskompetens.

Guy Baeten, professor, Institutionen för urbana studier, Malmö universitet

Malin Ideland, professor, Institutionen för barndom, utbildning och samhälle, Malmö universitet

Linda Lill, lektor, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet

Jonas Otterbeck, professor, Institute for the Study of Muslim Civilisations, the Aga Khan University.

 

 

Följ oss!