Forskningsplattformen MultiSens fokuserar på bärbar teknik, digitalisering av avancerade hälsobedömningssystem samt jämlik hälsa och vård. Plattformen samlar forskare inom naturvetenskap, samhällskunskap och teknik med avsikten att utveckla kunskap och produkter som är till nytta för både individer och samhället.

Bärbara produkter och implantat är på väg att förändra vår interaktion inte bara med elektronik, utan också med varandra.

Sergey Shleev

Vår forskning

Vi är en del av en framväxande vetenskaplig och teknisk riktning som använder "bodyNET", ett nätverk med sensorer, skärmar och smarta produkter som vävs in i klädesplagg, bärs på huden och implanteras i kroppen.

Målet med vår forskning är att:

  • designa och optimera olika bärbara sensorteknologier
  • bedöma kopplingen mellan uppmätta parametrar och en individs hälso- och konditionsstatus
  • nå en grundläggande förståelse för hur användare interagerar med bärbara sensorer och potentiella sociala effekter av dessa enheterna.

Detta görs i enlighet med E-hälsomyndighetens prioritering av e-hälsa för att förbättra effektiviteten och jämlikheten inom vården.

Forskningsplattformen kombinerar expertis från biomedicinsk vetenskap med vårdvetenskap, två institutioner inom Fakulteten för hälsa och samhälle. Den här kombinationen skapar ett unikt och robust tvärvetenskapligt forskningsfält vid universitetet.

Forskare

Forskarna täcker in en rad kompetenser såsom elektrokemi, sensorteknik, hälsa och medicinska tjänster i samhället, medicinteknik och laboratorievetenskap.

Samverkan

MultiSens har i samarbete med projektet Jämlik hälsa genomfört en biomedicinsk analys med flera faktorer bland boende i stadsdelen Lindängen i Malmö.

Data samlades in före och efter ett träningsprogram utvecklat av Jämlik hälsa för att uppskatta dess inverkan på konditionen och hälsotillståndet hos studiens deltagare.

En unik testbädd för biomedicinska studier, baserad på icke-invasiva biomedicinska apparater och blodanalyser, användes för att analysera olika fysiska och kemiska faktorer hos frivilliga.

Detta har skapat en unik samling data som består av resultat från samhälls-, ingenjörs- och naturvetenskap. Gemensamma undersökningar kan dessutom ses som ett av de första stegen mot att ta bort hinder för social integration bland Lindängens invånare och skapa förtroende för det nuvarande svenska sjukvårdssystemet.

MultiSens och Jämlik hälsa finansieras av Vinnova och Fakulteten för hälsa och samhälle.