Fakta

Kontaktperson:
Martin Fisk
Finansiärer:
  • Crafoordska stiftelsen
Ansvarig vid Mau:
Martin Fisk
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
02 augusti 2020 - 31 juli 2021
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Målet med detta projekt är att kunna skräddarsy materialsammansättningen i en plastkompositkomponent så att en temperaturoptimering vid induktionsvärmning är möjlig utan att behöva ändra spolens geometri eller position. Det gör att komponenten endast värms vid kontaktpunkter när två eller flera komponenter ska svetsas ihop.

Tillverkning av komponenter direkt från CAD-modell utan begränsningar

Genom att använda sig av den relativt nya tillverkningstekniken additiv tillverkning, eller 3D printing, så möjliggörs det för tillverkaren att skapa komponenter direkt från en CAD-modell med i princip inga begränsningar i geometri och materialsammansättning. Tekniken gör det till och med möjligt att på ett rationellt sätt tillverka gradienter i komponenten så materialsammansättningen punkt- eller områdesvis ändras i komponenten. De experimentella resultaten kommer att ligga till grund för att utveckla numeriska verktyg som kan användas för att förutsäga hur en uppvärmning av sådan komponent skulle bli.