Fakta

Kontaktperson:
Paul Davidsson
Finansiär:
 • Europeiska regional utvecklingsfonden
 • Tillväxtverket
Ansvarig vid Mau:
Paul Davidsson
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
 • Mobile Heights
 • Blue Science Park
 • Livsmedelsakademin
 • Sustainable Business Hub
 • Media Evolution
 • Packbridge
 • IUC Syd
 • TechTank
 • Netport Science Park
 • Lunds universitet
 • Blekinge Tekniska Högskola
Projektperiod:
01 december 2021 - 30 september 2023
Forskningsämne:

Om projektet

Projektet syftar till att påskynda den digitala omställningen bland små- och medelstora företag (SMF) i Skåne och Blekinge och öka deras innovationsnivå genom att fokusera på att utbilda bolagen inom artificiell intelligens (AI) och hjälpa till att implementera AI-projekt i bolagen. Målet är att SMF ska öka sin förståelse för möjligheterna med AI samtidigt som faktiska implementerade projekt bidrar till både affärsnytta och klimatnytta.