Fakta

Kontaktperson:
Michael Strange
Finansiärer:
  • Wallenberg AI - Autonomous Systems and Software Program on Humanities and Society (WASP-HS)
Ansvarig vid Malmö universitet:
Michael Strange
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 augusti 2021 - 01 september 2026
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:
Webbsida:
https://wasp-hs.org/projects/ai-and-the-everyday-political-economy-of-global-health/

Projektbeskrivning

Projektet har fokus på det snabba införandet av artificiell intelligens, AI, inom global hälso- och sjukvård, som har accelererat under covid-19-pandemin. Det finns ett brådskande behov av att bättre förstå de utmaningar och möjliga lösningar genom vilka politiska beslutsfattare på nationell och global nivå kan säkerställa att fördelarna med AI fullt ut används i allmänhetens intresse.

Forskningsfrågor

  • Hur växer styrmodeller fram som svar på den snabbt accelererande rollen som AI i global hälso- och sjukvård tagit, och vilka är konsekvenserna för maktfördelningen i global politik?

Frågan innehåller två viktiga aspekter:

  1. hur institutionella aktörer (det vill säga stater och internationella statliga organisationer) reagerar och deras förhållande till privata aktörer som för närvarande leder denna utveckling,
  2. det bredare sociala sammanhang där det civila samhället, professionella medicinska föreningar, men också individer i sin vardag, relaterar till och upplever dessa processer som styr framtiden för global politik.

Projektet finansierar en biträdande lektor och två doktorander.

Aktuellt

Se keynote-presentationen ’"What does AI mean for the future of democracy?" med Michael Strange vid den internationella konferensen "Artificial Intelligence, Public Policy, and Humanity Education”, Geumgang universities i Seoul, Sydkorea, 30 juni, 2021.

Se keynote-presentationen på Youtube

conference_GeumgangU_AI.jpg