Fakta

Kontaktperson:
Michael Strange
Finansiär:
  • Wallenberg AI - Autonomous Systems and Software Program on Humanities and Society (WASP-HS)
Ansvarig vid Mau:
Michael Strange
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 augusti 2021 - 01 september 2026
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:
Webbsida:
https://wasp-hs.org/projects/ai-and-the-everyday-political-economy-of-global-health/

Projektbeskrivning

Projektet har fokus på det snabba införandet av artificiell intelligens, AI, inom global hälso- och sjukvård, som har accelererat under covid-19-pandemin. Det finns ett brådskande behov av att bättre förstå de utmaningar och möjliga lösningar genom vilka politiska beslutsfattare på nationell och global nivå kan säkerställa att fördelarna med AI fullt ut används i allmänhetens intresse.

Forskningsfrågor

Hur växer styrmodeller fram som svar på den snabbt accelererande rollen som AI i global hälso- och sjukvård tagit, och vilka är konsekvenserna för maktfördelningen i global politik?

Frågan innehåller två viktiga aspekter:

  1. hur institutionella aktörer (det vill säga stater och internationella statliga organisationer) reagerar och deras förhållande till privata aktörer som för närvarande leder denna utveckling,
  2. det bredare sociala sammanhang där det civila samhället, professionella medicinska föreningar, men också individer i sin vardag, relaterar till och upplever dessa processer som styr framtiden för global politik.

Projektet finansierar en biträdande lektor och två doktorander.

Artificiell intelligens kan bidra till en hållbar framtid – rätt använt

Aktuellt

Publikationer

I maj 2022 anordnade vi ett rundabordssamtal som en del av WASP-HS Community Reference Meeting med fokus på olika uppfattningar om politisk representation i relation till AI. En central grund för demokratin är inkluderandet av röster som annars är utestängda på grund av maktasymmetrier i samhället. Tots att utvecklingen av artificiell intelligens är avgörande för det mänskliga samhällets nuvarande och framtida form anses systemen ofta underrepresentera avgörande demografi.

För det första, hur kan vi då öka delaktigheten inom utveckling och implementering av AI-system? För det andra, vad händer med konceptet "deltagande" i en tid då stora datamängder matar AI? Genom att exempelvis utvidga mängden data till att inkludera livserfarenheterna för personer i samhällets marginaler tycks AI kunna göras mer inkluderande och minska partiskhet.

Stora företags intressen av att bredda datamängderna skulle kunna läsas som ett breddat samhällsdeltagande. Men kan vi också delta i utvecklingen av AI om vi vägrar tillgång till vår data? Och hur kan vi säkerställa att deltagandet inte förvandlas till endast en passiv handling av att övervakas? Rundabordsdiskussionen behandlade dessa frågor och de sammanfattades i vårt kapitel. Med tack till WASP-HS och rundabordsdeltagarna:

Malvika Sharan, The Turing Institute, UK.
Pedro Sanches, Umeå universitet,​
Sunny Dosanjh, Deloitte MCS Limited​, UK
Aleks Berditchevskaia, NESTA, UK​
Henrik Björklund, Umeå universitet,​
Birgit Schippers, University of Strathclyde Glasgow, UK​
Rachel Foley, DeepMind, UK/USA
Ratidzo Njagu, Kunashe Foundation, Zimbabwe

Presentation

Se keynote-presentationen ’"Vad betyder AI för demokratins framtid?" med Michael Strange vid den internationella konferensen "Artificial Intelligence, Public Policy, and Humanity Education", Geumgang universities i Seoul, Sydkorea, 30 juni, 2021.

Se keynote-presentationen på Youtube

conference_GeumgangU_AI.jpg