Fakta

Kontaktperson:
Victoria Dawson
Finansiär:
  • Odontologisk Forskning Region Skåne OFRS
Ansvarig vid Mau:
Maria Pigg
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
  • Folktandvården Region Skåne: Annika Fagring
  • Skånes universitetssjukhus SUS: Cecilia Wexell
Projektperiod:
01 oktober 2020 - 01 juni 2023
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Varje år läggs över etthundra patienter in på Skånes sjukhus med allvarlig systemisk infektionsspridning med ursprung i tänder eller omgivande vävnader. Uppskattningsvis hälften av dessa fall orsakas av infektion i en tand, antingen helt obehandlad sådan eller där rotbehandling påbörjats/pågår. Ett okänt antal av de inlagda har en tidigare rotfylld tand med rotspetsinflammation orsakad av en kvarvarande rotkanalsinfektion, ett tillstånd som förekommer vid ungefär var fjärde rotfylld tand. SBU-rapporten Rotfyllning (2010) identifierade exacerbation av rotspetsinflammation just vid rotfyllda tänder som ett potentiellt hot mot patientens generella hälsa och välbefinnande. En vanligtvis symtomfri, ”tyst” rotspetsinflammation kan alltså bli akut med utveckling av en lokal abscess med potential för systemisk spridning. Sannolikheter för negativa händelser, alltifrån mild smärta och funktionsnedsättning till allvarlig, potentiellt livshotande systemisk infektionsspridning med sjukhusinläggning och behov av intensivvård är väsentligen okända. En förändring i balans mellan infektionens virulens och kroppens immunförsvar antas vara förklaringen, men det är inte klarlagt vilka faktorer som är associerade med en högre risk. Man vet inte vilka patienter – eller vilka tänder – som löper särskild risk att drabbas.

Om patientrelaterade och kliniska riskfaktorer kan identifieras kan det vara nyckeln till prevention av allvarlig oral sjukdom och infektionsspridning eftersom det då kan det vara möjligt att skydda speciellt utsatta patienter. När en patient behöver läggas in innefattar behandlingen ofta intravenös antibiotikabehandling, intubering/sövning, och dränage av ansamlat var. Möjliga konsekvenser av sjukdomsfallet och behandlingen på kort och lång sikt är t ex kronisk smärta, känselförändringar, kvarstående infektion (t ex ostoemyelit, nosokomial infektion), funktionella, estetiska eller psykokologiska problem, samt påverkan på vardagliga, sociala och arbetsrelaterade aktiviteter. Frekvens och allvarlighetsgrad av sådana konsekvenser är också okända.

Syften

  • Studiens primära syfte är att prospektivt undersöka:
  1. prevalensen för allvarlig infektionsspridning associerad specifikt med rotfyllda tänder med apikal parodontit, och
  2. kliniska och patientrelaterade prediktorer för sådan händelse.
  • Sekundärt syfte är att undersöka prevalensen för allvarlig infektionsspridning associerad med tänder som har en obehandlad endodontisk infektion och tänder som är under pågående endodontisk behandling.
  • Ett tredje syfte är att undersöka vilka konsekvenser infektionsspridningen och dess behandling får för patienterna på kortare och längre sikt.