Fakta

Kontaktperson:
Ebba Lisberg Jensen
Finansiärer:
  • Formas
Ansvarig vid Mau:
Ebba Lisberg Jensen
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners:
  • Ebba Malmqvist - Lunds universitet
Projektperiod:
01 juni 2018 - 31 december 2020
Fakultet/institution:

Projektbeskrivning

Att förtäta en stad har många fördelar, så som ökat antal bostäder, minskade transportsträckor och att slippa använda bördig jordbruksmark för nya bostäder. Men förtätning kan också leda till ökade hälsokostnader eftersom fler bor i områden med höga luftföroreningar och buller, och att grönområden i staden minskar. För att bygga en stad som är tät men som inte därmed leder till hälsopåverkan måste forskare och det omgivande samhället samarbeta nära redan på planeringsstadiet.

Detta projekt kvantifierar hälsokostnader relaterade till den miljöpåverkan som olika planer på förtätning skulle kunna leda till i ett samarbete mellan forskare, kommuner, regionen och industrin. Projektet levererar olika kostnadseffektiva förbättringsförslag på planer och byggnadstekniska lösningar för att minska hälsokostnaderna. Särskilt fokus ligger på att väga in hur redan känsliga grupper, såsom barn, gravida kvinnor och boende i socioekonomiskt utsatta områden påverkas av förtätning. De evidensbaserade planerna och lösningarna kommer att bidra till en förtätad stad som är både hälsosam och hållbar.