Fakta

Kontaktperson:
Christian Stråhlman
Finansiärer:
  • Crafoordska stiftelsen
Ansvarig vid Malmö universitet:
Christian Stråhlman
Affilierade:
  • MAX IV Laboratory
Samarbetspartners och övriga projektmedlemmar:
  • Antti Kivimäki; University of Oulu Finland
Projektperiod:
01 juni 2020 - 30 juni 2022
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Atmosfären består av ett stort antal gaser, både naturligt förekommande och sådana som människan har tillfört. Att förstå den kemiska miljön i atmosfären är avgörande för att kunna modellera och därigenom förebygga klimatförändringar och kemikaliers negativa påverkan på miljö och hälsa. Atmosfärens kemi påverkas starkt av solens strålning. Genom strålning kan kemikalier brytas ner eller ombildas till nya skadliga föreningar. För flera vanliga industriella gaser saknas kunskap om hur detta sker i atmosfären. För att fullständigt kunna bedöma dessa gasers miljö- och klimatpåverkan behövs denna kunskap.

Detta projekt ökar kunskapen om gasers påverkan på miljö, klimat och hälsa genom att bygga upp en ny experimentstation för atmosfäriska gaser. Experimentstationen byggs vid strålröret FinEstBeAMS på MAX IV. Den nya experimentstationen mäter sönderbrytningen av molekyler i både negativa och positiva joner simultant (negative-ion/positive-ion coincidence, NIPICO). Att studera negativa joner är en styrka eftersom metoden är särskilt känslig för ovanliga kemiska processer. NIPICO kompletterar de mätmetoder som redan finns vid strålröret. Genom projektet ger vi forskare på MAX IV tillgång till en unik uppsättning av möjliga experiment.