Fakta

Kontaktperson:
Jakob Svensson
Finansiär:
  • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Jakob Svensson
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
  • Emil Edenborg - Utrikespolitiska institutet (projektledare)
  • Cecilia Strand - Uppsala Universitet
Projektperiod:
01 januari 2021 - 31 december 2023
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:

Projektbeskrivning

I en tid av skarp polarisering kring HBTQ-frågor möts rättighetsförespråkare av hårt motstånd i allt fler sammanhang. Trots fientligheterna måste rättighetsförsvarare bli offentligt synliga som grupp för att öka medvetenheten, söka stöd för rättighetsanspråk, skapa allianser och attrahera finansiering.

Syftet med projektet är att förstå hur synlighetsstrategier och hantering av synlighet formar inflytandet för försvarare av HBTQ-rättigheter i sammanhang där homofobin är statligt sanktionerad, samt undersöka hur utvecklingsaktörer (o)avsiktligt påverkar synlighetspraxis genom retorik och finansieringspreferenser. Genom att kartlägga finansieringsmönster och genomföra intervjuer med försvarare av HBTQ-rättigheter vid fyra organisationer i Uganda och Ryssland, samt analysera deras synlighet i digitala rum, försöker vi fånga rättighetsförsvararnas förståelse av synlighet, synlighetskrav och motsvarande synlighetspraktiker.

Genom ett teoretiskt ramverk som kombinerar handlingsutrymme och möjliga politiska strukturer, är syftet med studien att bidra till en fördjupad och mer nyanserad konceptualisering av synlighet och dess roll i att stärka marginaliserade grupper, och utforska när, för vem, var och vilka typer av synlighet som främjar rättighetskamp i repressiva sammanhang. Studien syftar också till att öka utvecklingsaktörers medvetenhet om den omedvetna effekten på rättighetsförsvarares handlingsutrymme, och utöka kapaciteten att utveckla kontextanpassade metoder för repressiva sammanhang.