Fakta

Kontaktperson:
Malin Thor Tureby
Finansiärer:
  • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Malmö universitet:
Malin Thor Tureby
Samarbetspartners och övriga projektmedlemmar:
  • Jesper Johansson – Linnéuniversitetet
Projektperiod:
01 januari 2017 - 31 december 2021
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Syftet med detta projekt är att bidra med ny kunskap om hur kulturarvsskapande processer förhåller sig till samhällsprocesser som globalisering och migration. Projektet undersöker hur och under vilka villkor ett berättande kulturarv – berättelser om och med personer som kategoriserats som ”invandrare” – har skapats, samlats in och arkiverats. Ett kulturarv skapas genom att personer bestämmer sig för att värdera något som ett kulturarv som ska bevaras. Skapandet och bevarandet binder samman människor i tid och rum. Det skapar gemenskap, men riskerar också samtidigt att stänga ute. Därmed förstås kulturarvsskapandet, som en process som kan studeras.

I detta projekt undersöks hur minnesinstitutioner inom kultur- och kulturarvsområdet bidrar till och i det förflutna har bidragit till att skapa och upplösa gränser för den svenska gemenskapen genom att in- och exkludera invandrare i den kulturarvsskapande processen. Detta görs genom en granskning och en analys av tillvägagångssätten, villkoren för och innehållet i insamlingar av berättelser om och med personer som kategoriserats som invandrade personer eller etniska minoriteter vid Nordiska museets arkiv vid olika tidpunkter under perioden 1970–2019.