Fakta

Finansiär:
  • Formas
Ansvarig vid Mau:
Caroline Wigren-Kristoferson
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
  • Janet Johansson – Linköpings universitet
Projektperiod:
01 augusti 2022 - 31 juli 2023
Forskningsmiljö:

Om projektet

Den svenska bostadsmarknaden anses ofta ha blivit alltmer beroende av privata företag. Samtidigt har behovet av socialt hållbart boende, framför allt för hushåll med låga inkomster, blivit alltmer tydligt. Trots detta finns inte mycket forskning som fokuserar på den privata sektorns roll i bostadsförsörjningen. Tidigare forskning har främst fokuserat på allmännyttan och i viss utsträckning stora internationella bostadsbolag.

I det här forskningsprojektet tas en övergripande syn på bostadsföretag på den svenska marknaden med utgångspunkt ifrån innovations- och entreprenörskapsforskning. Regionala skillnader på bostadsmarknaden, och de olika yttringar detta kan få lokalt, kommer också vara en central punkt.

Studien är baserad på:

  • en fokuserad litteraturöversikt,
  • en kvantitativ analys av bostadssektorns ägandestrukturer med fokus på regionala förhållanden,
  • och fallstudier utifrån initiativ kring socialt hållbar bostadsförsörjning.

Resultaten från studien förväntas bidra till en ökad förståelse för de privata aktörerna, samt samspel mellan offentliga och privata aktörer, och hur dessa kan bidra till en mer socialt hållbar bostadsförsörjning. Denna förståelse är central för såväl utformning av bostadspolitik som för privata och offentliga aktörer på marknaden.