Fakta

Kontaktperson:
Malin Axelsson
Finansiärer:
  • Fakulteten för Hälsa och samhälle
  • Institutionen för vårdvetenskap samt Alice Lindströms studiefond
Ansvarig vid Mau:
Malin Axelsson
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 oktober 2017 - 01 januari 2020
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Samverkan i interprofessionella team anses idag nödvändigt för att optimera vården och maximera kompetensen för att möta utmaningarna i dagens komplexa vård. För att kunna samverka i interprofessionella team behöver studenter inom vårdprofessioner däribland sjuksköterskor förberedas under sin utbildning. Tidigare forskning visar att faktorer såsom kön och typ av utbildning har betydelse för studenters beredskap för interprofessionellt lärande. Det finns även indikationer om att personlighet skulle kunna ha betydelse för lärande men i relation till interprofessionellt lärande är forskningen mycket begränsad.

Personlighet påverkar tankar, känslor och beteende och bidrar till människors olikheter. Aktuellt projekt avser att generera kunskap om personlighetens betydelse för beredskapen till interprofessionellt lärande. Genererad kunskap kan komma att ligga till grund för att utveckling av instruktioner och förberedelser inför sjuksköterskestudenters verksamhetsförlagda utbildning då samverkan i interprofessionella team ska tränas.