Fakta

Kontaktperson:
Börje Sellergren
Finansiärer:
  • Malmö Universitet
Ansvarig vid Mau:
Börje Sellergren
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners:
  • Daniel Aili - Linköpings Universitet
  • Niklas Arnberg - Umeå Universitet
Projektperiod:
01 juli 2020 - 31 mars 2021
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:

Projektbeskrivning

Förbättrade testtekniker krävs brådskande för att hantera aktuella och framtida pandemier. Aktuella analyser för Covid-19 är indelade i direkta analyser riktade mot viruset i sig eller indirekta serologiska analyser för detektering av immunitet - ingen av dessa är perfekta. Detta garanterar utveckling av lågkostnadsanalyser eller biosensorer (inga dyra reagens) med kort responstid, hög känslighet och specificitet och som snabbt kan distribueras som svar på nya patogener.

I detta projekt kommer vi att använda en helt ny metod för att utveckla sensorer med ovanstående funktioner. Detta är baserat på användning av Reversible Self-Assembled Monolayers (rSAM) som erbjuder lätt återställbara ytor för mycket effektiv igenkänning av virus och antikroppar. Koppling av rSAM till elektrokemiska eller optiska signalöverföring kommer att användas i sensorer för ultrakänslig realtidsvirus- eller antikroppsdetektering. rSAM-nanopartiklar testas också för hämning av virusadhesion till endotelceller.

Lösningen bygger på en pågående samarbete med forskare från MaU, LiU och UmU.

Projektets mål 

  1. Att utveckla rSAM som dynamiska ytor för multivalent igenkänning av SARS-CoV-2 och anti-SARS antikroppar.
  2. Att studera rSAM-nanopartiklar som hämmare för vidhäftning av virusprotein till värdceller.
  3. Att utveckla robusta elektrokemiska eller nanoplasmoniska sensorer för antikroppsfri ultrakänslig och snabb in situ detektion av virus och antikroppar.