Fakta

Kontaktperson:
Martin Berg
Finansiärer:
  • Malmö universitet
  • forskningsprogrammet Data Society
Ansvarig vid Mau:
Martin Berg
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 januari 2019 - 31 augusti 2023
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:

Projektbeskrivning

Digitala teknologier och nya dataformer är i ökande grad del av våra vardagsliv och förändrar förutsättningar för hur humanistiska och samhällsvetenskapliga forskare kan utforska världen. Digitalisering och datafiering, som dessa omvandlingsprocesser benämns, erbjuder forskare nya former av information och möjligheter till dataanalys. Samtidigt upplever forskare det svårt att välja vad som kan och bör betraktas som data i en värld som i hög grad är att betrakta som datamättad.

Detta forskningsprojekt utvecklar kunskap om vad det innebär för humaniora och samhällsvetenskap att bedriva forskning i samtida datamättade sammanhang. Under fyra års tid kommer detta projekt att utveckla en samling metoder och metodologier som för samman kärnfrågor från samhällsvetenskap, humaniora och tekniska vetenskaper med ett särskilt fokus på spänningen mellan olika sätt att föreställa sig, känna igen och engagera sig i och med digitala data. Detta projekt tar sin utgångspunkt i tre forskningsområden som över tid kommer att utökas till nya områden samtidigt som en upprepad och forskningsbaserad metodologisk utvecklingsprocess pågår där resultat from de olika forskningsområdena knyts samman.