Fakta

Kontaktperson:
Martin Grander
Finansiärer:
  • Vinnova
Ansvarig vid Malmö universitet:
Martin Grander
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners och övriga projektmedlemmar:
  • Fastighetsbolaget Trianon AB
  • Malmö stad
Projektperiod:
01 december 2018 - 30 november 2021
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om projektet

Bostäder för alla och i alla former är helt grundläggande för en hållbar samhällsutveckling. Frågan diskuteras ofta i samband med planering av nya bostadsområden, för att uppnå ett varierat utbud av bostäder med blandade upplåtelseformer. Det finns idag ett stort behov av att göra utbudet av nyproducerade bostäder tillgängligt för fler, även hushåll med låga inkomster.

Projektet vill undersöka möjligheterna att sänka trösklarna mellan olika upplåtelseformer genom nya finansieringslösningar som direkt riktas till att stärka hushållets förmåga att efterfråga en ny bostad. Idag är kravet på kontantinsats på 15% ett hinder till den ägda bostadsmarknaden. Trots att hushållen skulle klara det dagliga kassaflödet, dvs. räntor och amorteringar (ink. eventuella räntehöjningar upp till 7%), saknas medel till kontantinsatsen. Detta exkluderar en stor grupp, framförallt unga och nyanlända från att långsiktigt äga sin bostad och göra bostadskarriär.

Även ur stadsutvecklingsperspektiv kan det finnas fördelar med inslag av blandade upplåtelseformer med både bostadsrätter och hyresrätter inom ett och samma område, framförallt i socialt utsatta områden. Kring detta finns det emellertid tvetydiga belägg i forskningen.

Avsikten med detta projekt är främst att utveckla en ny finansieringsmodell för att fler ska kunna efterfråga ägt boende, men även testa nya sätt att bygga modernt utifrån framtida boendepreferenser. Projektet ska också genomföra en effektkartläggning av blandade upplåtelseformer i så kallat utsatta områden. När finansieringslösningen har utvecklats finns det en stor potential i spridning av erfarenheter och modellen nationellt. Behovet av en sådan lösning är aktuell för många städer i Sverige, särskilt socialt utsatta områden.