Fakta

Kontaktperson:
Josepha Wessels
Finansiärer:
 • Formas –Vetenskapsråd för hållbar utveckling
 • Horisont Europa 2020 innovations- och forskningsprogram
Ansvarig vid Malmö universitet:
Josepha Wessels
Samarbetspartners och övriga projektmedlemmar:
 • Dr. Annegret Haase - internationell koordinator/huvudsökande: Helmholtz Centre for Environmental Research: UFZ - Germany
 • Dr. Ivette Arroyo - Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH: Lunds universitet
 • University of Latvia (UL) - Latvia.
 • Eutropian GmbH (EU) - Austria.
 • Austrian Academy of Sciences (OEAW) - Austria.
Projektperiod:
01 juni 2021 - 31 maj 2023
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Idag står flesta europeiska städer inför betydande invandring. Det kan vara invandring från områden inom de nationella gränserna, eller människor som kommer från andra länder. Immigration har politisk betydelse och utmanar metoder för inkludering och deltagande i stadssamhället.

HOUSE-IN-projektet förstår att integration inte bara är en process för samhällelig inkludering av nyanlända, eller människor med migrationsbakgrund, utan en process som involverar alla människor i ett specifikt stadsområde. HOUSE-IN konsortiet ser bostäder som en viktig del av invandrarnas sociala integration i olika stadsdelar.

Konsortiet har omfattande tidigare eller pågående forskning och projektet bygger på lärdomarna från dessa lokala fallstudier i Tyskland, Sverige, Lettland och Österrike. Den akademiska partnern från Storbritannien samarbetar med erfarenheter från internationella projekt i Aten och Brescia.

Kompetensen och etablerade nätverk av konsortiemedlemmar gör det möjligt att samarbeta kan identifiera kvarvarande luckor när det gäller sambandet mellan bostäder och integration. Projektet samlar innovativa bostadsstrategier, bedömer deras inverkan och potential för lokal integration och stimulerar samskapande och samdesignprocesser med en ”Urban Living Labs”-metod.

I samarbete med olika lokala och europeiska intressegrupper, skapar HOUSE-IN omfattande kunskap och tillämpliga innovativa lösningar för att komma fram till bättre integration genom bostäder i europeiska städer. År 2018 betonade FN: s före detta specialrapport om rätten till bostäder vikten av att fokusera på bostadsstrategier för att uppnå prisvärda bostäder för alla, eftersom ”bostadsstrategier fungerar på en högre nivå än bostadspolitik och program och bygger på en vision om strukturförändringar”, och kan därför ta itu med nuvarande begränsningar av bostadssystem (FN: s generalförsamling 2018).

Först kommer konsortiemedlemmar att syntetisera förekommande kunskap från de fyra fallstudierna - nämligen:

 • Leipzig
 • Wien
 • Riga
 • Helsingborg / Lund

och identifiera vad som behöver förbättras när det gäller bostäder och social integration. För det andra, kommer konsortiet att utföra ”Urban Living Labs” för att sprida kunskap, sätta igång utbyte och lärande på lokal nivå och på gränsöverskridande nivå. I Sverige, innovativa projekt som behandlar både bostäder och social integration har utvecklats, i städerna Helsingborg och Lund. Därför kommer konsortiemedlemmar att resa till Sverige för att besöka och lära av dessa innovativa bostadsprojekt. En samskapande workshop kommer att inrättas i Lund, Sverige, inklusive självfinansierade partners från Aten och Brescia.