Fakta

Kontaktperson:
Bo Reimer
Finansiär:
  • Crafoordska stiftelsen
Ansvarig vid Mau:
Bo Reimer
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 januari 2021 - 31 december 2022
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

De senaste åren har online-berättelser som kombinerar det gotiska – en litterär genre upptagen av det övernaturliga och okända, ofta uttryckt genom manifestationer av monster och spöken – med det digitala blivit allt mer populära. För personer som mottar sådana berättelser som digitala filer uppstår ofta en oro kring huruvida man vågar kopiera, dela eller svara på dem.

I projektet Den digitala gotiken hävdar vi att man genom att ta sådana berättelser på allvar kan få banbrytande insikter i den ångest som kan plåga människor i ett alltmer digitaliserat samhälle. I projektet kommer den digitala gotiken utforskas både som en produkt av och som ett svar på en samtida situation, i vilken både lekmän och experter blir alltmer beroende av osynliga digitala system som de i grund och botten vet mycket lite om.

Projektet föreslår att en teoretisering och konceptualisering av det övernaturliga och det monstruösa kan hjälpa oss att förstå hur sådana osynliga, kraftfulla system påverkar oss i vår vardag. I det analytiska arbetet kommer ”hauntologi”, en teori som fokuserar på hur det okända och det osynliga påverkar våra vardagsliv, och ”monsterteori”, som undersöker hur kulturell ångest kan förverkligas som fiktiva monster, att användas. Den ängslighet som den digitala gotiken återspeglar kommer att undersökas. Dessutom skapar projektet en etisk ram för relationen mellan individen och de spöklika system som kännetecknar digitaliserade samhällen, en ram som kan hjälpa oss att handskas med dessa system.