Fakta

Kontaktperson:
Sara Leckner
Finansiär:
  • Helsingborgs stad
Ansvarig vid Mau:
Sara Leckner
Samarbetspartners:
  • Jonas Ledendal - Lunds universitet
  • Annika Nilsson - Samordnare FoU Helsingborg
  • Kalle Pettersson - Utvecklingschef Socialförvaltningen Helsingborg
Projektperiod:
01 september 2020 - 30 juni 2022
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:
Webbsida:
https://fou.helsingborg.se/denutforskandestaden/

Projektbeskrivning

Datalabbet syftar till att utforska de juridiska och etiska möjligheterna för en stad att samköra invånardata för att på ett bättre sätt förstå invånarnas komplexa behov.

Tillsammans med Helsingborgs kommunala förvaltningar och invånare vill vi identifiera förutsättningarna för nya offentliga tjänster som skulle kunna skapas utifrån en aggregerad förståelse av den individdata stadens förvaltningar innehar och som skulle innebära ett ökat värdeskapande för invånaren.

Den juridiska delen av hypotesen handlar om att hitta juridiskt gångbara sätt till delning av data utifrån identifierat värdeskapande för invånaren. Vad gäller de etiska aspekterna av projektet handlar det om att förstå invånarnas inställning till datadelning av kommunala individdata kopplat till ett ökat värdeskapande för invånaren.