Fakta

Kontaktperson:
Kristofer Hansson
Finansiär:
  • Malmö universitet
Ansvarig vid Mau:
Kristofer Hansson
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 september 2020 - 31 december 2022
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Den pågående coronapandemin har påverkat kvinnojourernas arbete runt om i Sverige. Ett ökat våld mot kvinnor i samband med pandemin har uppmärksammats både internationellt av FN och på nationell regeringsnivå.

Att kris ökar våldet mot kvinnor har tidigare adresserats inom krisforskningen, men det behövs mer forskning för att studera hur nätverken mellan civilsamhället och kommunerna påverkas och agerar under en kris.

Projektets syfte

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka hur kvinnojourerna hanterar coronapandemin och hur olika aktörer i dessa verksamheter kontinuerligt konstituerar och formar sig själv i relation till omgivningen för att kunna fortsätta att upprätthålla det yttersta skyddsnätet för våldsutsatta kvinnor.