Fakta

Kontaktperson:
Malin Thor Tureby
Finansiär:
  • Riksantikvarieämbetet
Ansvarig vid Mau:
Malin Thor Tureby
Projektmedlemmar:
Affilierade:
  • Anne Heimo - University of Turku (Finland)
Samarbetspartners:
  • Jesper Johansson - Linnéuniversitetet (Sweden)
  • Ewa Manikowska - The Institute of Art of the Polish Academy of Science
  • Gil Pasternak - De Montfort University (United Kingdom)
Projektperiod:
28 maj 2018 - 31 december 2022
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Digitaliseringen och tillgängliggörandet av kulturarvet är en nyckelfråga i såväl svensk som europeisk kulturpolitik. Det kommer ständigt nya direktiv om att museer, arkiv och bibliotek ska digitalisera material och göra det tillgängligt för alla medborgare. Det framhålls ofta att digitaliseringen av kulturarvet i grunden handlar om demokrati och mänskliga rättigheter. Alla ska ha samma möjligheter att ta del av och bidra till kulturarvet. Även om vi liksom alla andra ser att det finns fördelar med digitalisering så menar vi att det är viktigt att fundera över hur kulturarvet och vad som anses vara ett kulturarv omförhandlas och omvandlas i digitala sammanhang. En utgångspunkt för oss inom DigiCONFLCIT är att tillämpningen och spridningen av teknik inom kulturarvssektorn har lett till och kommer att leda till ytterligare betydande förändringar av hur vi förstår och definierar vad som är ett kulturarv. Våra föreställningar om vad ett arv är, vem det tillhör och hur det ska bevaras, tillgängliggöras, förmedlas och användas. Inom det svenska forskarteamet arbetar vi med frågor som berör oral history som digitalt kulturarv och digitaliseringen av migranters berättelser.