Fakta

Kontaktperson:
Maria Engberg
Finansiärer:
  • Region Skånes kulturförvaltning
  • Kulturaktörer i Skåne
Ansvarig vid Malmö universitet:
Maria Engberg
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners och övriga projektmedlemmar:
  • Region Skånes kuturförvaltning
  • Kulturaktörer i Skåne
Projektperiod:
15 augusti 2017 - 31 december 2021
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om projektet

Region Skånes kulturförvaltning och Malmö universitets samarbete i det mångåriga projektet fokuserar på forskning och kompetensutveckling inom området digital utveckling i kultur- och kulturarvssektorerna. Syftet med de delprojekt som projektet innefattar är utvecklingsarbete och kunskapsuppbyggnad för kulturnämndens verksamhetsbidragsmottagare. Projektet syftar även till att utöka kunskaperna kring digitaliseringsprocesser i kultur- och idéburen sektor.

Under 2019-2020 har projektet utfört en regional studie (enkät- och intervjustudie) om kulturaktörers arbete med digital utveckling och kompetensutveckling. Resultaten presenterades för regionala kulturpolitiker och representanter för regionens kulturaktörer inom bildkonst, scenkonst, litteratur, spel, film m.fl. Under senare delen av 2020 kommer ett symposium att arrangeras kring temat framtida berättande med inbjudna kulturaktörer och forskare.