Fakta

Kontaktperson:
Karin Örmon
Finansiärer:
  • VKV
Affilierade:
  • Viveka Enander (Projektansvarig)
  • Gunilla Krantz
  • Henrik Lysell
Samarbetspartners:
  • Göteborgs universitet
Projektperiod:
01 februari 2016 - 31 december 2020
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Projektets huvudsyfte är att identifiera riskfaktorer för dödligt våld i nära relationer, såväl mäns våld mot kvinnor som kvinnors våld mot män, vilket kan bidra till att sådant våld kan förhindras och möjliggöra ett förebyggande arbete. Avsikten är att identifiera eventuella brister i samverkan och rapportering mellan myndigheter och organisationer, såsom hälso- och sjukvård, polis, rättsväsende, socialtjänst.

Avsikten är även att undersöka närståendes erfarenheter och upplevelser av att en nära anhörig bragts om livet. Dessutom ska förövares och närstående till förövares uppfattning och förståelse av det inträffade undersökas. Inkluderat i ovanstående ingår även att kartlägga hur många fall av dödligt våld i nära relationer som förekommit i Västra Götaland under tidsperioden 2000-2016.