Fakta

Kontaktperson:
Anna Hart
Finansiärer:
  • Forte – Forskningsrådet för hälsa arbetsliv och välfärd
Ansvarig vid Mau:
Eva Elmerstig
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 september 2020 - 01 juni 2024
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om projektet

Personer med intellektuell funktionsnedsättning är i olika grad beroende av samhälleliga insatser för att klara sin vardag. Det innebär att den personal som omger dem ibland agerar som deras språkrör även i samband med sexualitetsfrågor. Hos personer med intellektuell funktionsnedsättning finns en större risk jämfört med andra att utsättas för sexuella övergrepp. De kan dessutom ha svårt att förstå när den sexuella handlingen sker mot deras vilja.

Projektet fokuserar på att få fördjupad kunskap om hur unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning upplever och beskriver sexuella handlingar och situationer mot deras vilja. Projektet kommer även undersöka hur deltagarna önskar bli bemötta av samhällets aktörer.

Jag planerar att göra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med personer mellan 18–30 år, med intellektuell funktionsnedsättning som har erfarenheter av sexuella handlingar mot sin vilja.