Fakta

Kontaktperson:
Désirée Nilsson
Finansiär:
  • Energimyndigheten
Ansvarig vid Mau:
Désirée Nilsson
Samarbetspartners:
  • Vanessa Stjernborg - Trafik och väg (LTH Lunds universitet)
Projektperiod:
11 maj 2020 - 30 juni 2022
Fakultet/institution:
Forskningsämne:
Webbsida:
http://www.k2centrum.se/

Om projektet

EffektKoll syftar till att studera kollektivtrafikens roll i mindre orter. Avsikten är att undersöka hur förändrad tillgång till kollektivtrafik påverkar invånarnas möjligheter och attityder till ett mer hållbart resande. Det saknas kunskap om betydelsen av försämrad tillgång till kollektivtrafik, därför inkluderas både orter som fått en ökad och minskad tillgång.

EffektKoll kommer ge förslag på åtgärder för att skapa ett mer hållbart och energieffektivt resande. Orter i nordöstra Skåne och Södra Småland inkluderas där vissa orter fick ökad tillgång till kollektivtrafik (nya tågstationer), medan andra orter fick minskad tillgång (busstrafik begränsades eller drogs in som en konsekvens av satsningarna på nya tågstationer).

EffektKoll bygger på mixade metoder. Resultaten kommer att bidra till en ökad kunskap om hur samhället kan verka för att tillgodose transportbehoven i olika orter i omställningen mot ett mer transporteffektivt samhälle.