Fakta

Kontaktperson:
Carin Cuadra
Finansiär:
  • Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU)
Ansvarig vid Mau:
Carin Cuadra
Projektperiod:
01 januari 2020 - 31 december 2022
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om Projektet

Projektet fokuserar på eko-sociala interventioner, brett definierat som interventioner som i sina mål kombinerar arbete för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Min förankring i socialt arbete leder intresset speciellt till interventioner som söker miljömässigt och ekonomiskt hållbara lösningar på den mänskliga tillvarons behov till exempel av försörjning och materiella resurser, meningsfullhet, trygghet och omsorgsfulla relationer. Den underliggande fråga är hur rättvist fördelad mänsklig välfärd är möjlig att kombinera – i praktik, teori och policy - med hållbar samhälls- och stadsutveckling.

Inom ramen för projektet utförs en forskningsöversikt som följs upp av en kartläggning av aktiviteter och projekt som kan definieras som ekosociala  interventioner i Malmö samt av en forskningscirkel för ett fortsatt utforskande av ekosociala interventioner och deras potential med deltagare bland annat från socialtjänsten.