Fakta

Kontaktperson:
David Rosenlund
Finansiär:
  • Malmö universitet
Ansvarig vid Mau:
David Rosenlund
Samarbetspartners:
  • Magnus Persson – Linnéuniversitetet
Projektperiod:
01 januari 2019 - 30 juni 2022
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

I projektet undersöks hur elever med olika bakgrund i fråga om aspekter som genus, mångfald och socioekonomiska resurser hanterar de kunskapstyper med olika grad av komplexitet som finns i den svenska kursplanen i historia. Det empiriska materialet består av elevsvar från de nationella proven i historia som genomfördes 2017.

Projektet består av tre delstudier:

  • en behandlar hur pojkar och flickar hanterar procedurkunskaper,
  • en behandlar hur elever som läser kursen Svenska A respektive Svenska hanterar begreppskunskaper och
  • en som behandlar hur elever från skolor med olika elevunderlag i fråga om socioekonomiska resurser hanterar faktakunskaper.