Fakta

Kontaktperson:
Anna-Carin Aho
Finansiärer:
  • Malmö universitet
  • Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU)
Ansvarig vid Mau:
Anna-Carin Aho
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 juni 2019 - 31 december 2021
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Elhockey är en lagsport som utvecklats för personer med fysisk funktionsnedsättning. Sporten kom till Sverige år 2000 men är ännu okänd för många. Det saknas även kunskap om elhockey har någon hälsofrämjande betydelse för personer som spelar och deras närstående. För att öka kunskapen om elhockey och dess betydelse ur ett hälsoperspektiv, är det övergripande syftet med denna studie att beskriva erfarenheter av elhockey, utifrån personer som spelar och deras närståendes perspektiv. Studien har en kvalitativ beskrivande design.

Datainsamling sker via fokusgruppsintervjuer. Personer som spelar elhockey och närstående intervjuas i separata grupper. Individuella intervjuer genomförs om någon deltagare så önskar. Ökad kunskap om elhockey och dess betydelse utifrån ett hälsoperspektiv skulle kunna inspirera fler personer att prova denna sport vilket kan bidra till att elhockey verksamheten vidareutvecklas. Med ökad kunskap kan hälso- och sjukvårdspersonal föra information om elhockey vidare till vårdtagare.