Fakta

Finansiär:
  • Centrum för idrottsforskning
Ansvarig vid Mau:
Anna-Maria Jennerheim Hellborg
Projektperiod:
01 januari 2020 - 31 december 2023
Forskningsämne:

Om projektet

Syftet med studien är att synliggöra och problematisera ekonomiska och strukturella villkor för elitidrottande föräldrar. Det innebär att undersöka om dessa två tidskrävande livssituationer kan kombineras på ett framgångsrikt sätt. Det är en studie som ställer flera frågor kring de specifika villkor som det innebär att vara elitidrottare och hur ett familjeliv passar in i ett sådant liv.

Elitidrotten behöver anpassas för att flera elitidrottare ska kunna kombinera elitidrotten med ett familjeliv. Undersökningen ska påvisa de möjligheter och brister som finns för att i förlängningen förändra synen på föräldraskap inom elitidrotten. Frågan är inte om det är möjligt att kombinera elitidrott med familjeliv utan om vad som är förutsättningarna för att det ska vara möjligt? Är det möjligt ekonomiskt och i så fall för vem?