Fakta

Kontaktperson:
Anders Hellström
Finansiärer:
  • University of Neuchâtel
  • Malmö universitet
Ansvarig vid Mau:
Anders Hellström
Projektmedlemmar:
Affilierade:
  • Gianni d´Amato
  • Marco Bitschnau
Samarbetspartners:
  • Marie Sundström
  • SFM
  • University of Neuchâtel
Projektperiod:
01 juli 2020 - 01 juli 2021
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Syftet med föreliggande projekt är att jämföra och analysera politiseringen av migrationsfrågan i Schweiz och i Sverige. Det utgår från ett antagande om att situationer som av allmänheten förknippas med 'flyktingkriser' har en substantiell diskursiv på verkan på hur relevanta aktörer uttrycker sig i frågor om migration och integration i generella ordalag.

Med utgångspunkt i begreppet "claims making" (Van der Brug et al. 2015) och tidigare SOM-data, så kommer projektet studera utspel som har förekommit i Schweizisk och svensk press under två specifika tidsperioder:

  1. Den första tidsperioden fokuserar på tidigt 1990-tal då ett flertal flyktingar anlände från de krigshärjade länderna i före detta Jugoslavien till Västeuropa.
  2. Den andra tidsperioden fokuserar på mitten av 2010-talet då det Syriska inbördeskriget och andra regionala konflikter i Mellanöstern tvinga många människor att fly sina ursprungsländer.

Trots olika policies om t ex multikulturalism och distinkta civila traditioner, så är Sverige såväl som Schweiz bland de länder som främst är synligt påverkade av inflödet av flyktingar i dessa fall. Som en konsekvens därav så upplevde båda länderna en successiv högervridning i samhället och blev tvingade att hantera den växande populariteten av diskursivt inflytelserika anti-invandrings aktörer som Sverigedemokraterna (SD) och det Schweiziska folkpartiet (SVP).

Mot denna bakgrundsteckning så vill vi undersöka om utspel gjorda under dessa båda krisperioder genererar i:

(a) skillnader i hur invandringsfrågan politiseras över gränser.

(b) skillnader i innehållet i utspelen, sändaren och var utspelen sker, skillnader i de "frames" som åberopas för att rättfärdiga och rationalisera specifika politiska positioner.